REFERENCERAMME

Gestalt-, Eksistentiel-, Familieterapi

Gestaltterapien fokuserer på hvordan den enkelte sammen med andre forvalter sine iboende muligheder. Der fokuseres på her-og-nu.

Oplevelsesorienteret psykoterapi bygger på humanistisk og eksistentiel psykologi, hvor samspillet mellem mennesker er i fokus. Der tages udgangspunkt i at mennesket tager ansvar for sit liv og lever ansvarligt med andre. Den måde, vi arbejder på terapeutisk, er procesorienteret og selvinvolverende.

Oplevelsesorienteret familieterapi fokuserer på, hvordan den enkelte lader sig forme af (og bidrager til) de nære relationer, hun eller han indgår i.

Ved assistance i forbindelse med krisearbejde efter f.eks. ulykker, overfald eller anden unormal hændelse benyttes den nordiske traumatolog-metoden RITS.

Der er tale om et samarbejde terapeuten og medarbejderen imellem, hvor medarbejderen arbejder med sig selv for at finde svar, og Terapeuten hjælper til at gå lidt dybere i tankerne.

...og naturligvis arbejder vi under tavshedsløfte. 

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk