TERAPEUTISK BAGGRUND

En menneskes psyke er sårbar, og der skal værnes om den. Derfor er en af værdierne for VITUS CURA at benytte diplomuddannede terapeuter, der har gennemgået en længere uddannelse. Det betyder, at terapeuten enten har gennemgået en 4-årig uddannelse til psykoterapeut eller har en uddannelse til psykolog efterfulgt af menneskelig træning.

Traumatologisk arbejdes der ud fra RITS-metoden, hvorfor terapeuten som minimum har en RITS Candidate Traumatolog uddannelse.

 Terapeuter tilknyttet VITUS CURA modtager løbende supervision.

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk