VITUS CURA/CONSULTING

VITUS CURA arbejder med fastholdelse af medarbejdere både før, under og efter en eventuel sygemelding.

*  Projektdeltager i forandringsprocesser
*  Trivselsundersøgelser
*  Sundhedsplan
*  'Ambulancetjenesten'

VITUS CURA - Projektdeltager i forandringsprocesser

VITUS CURA kan indgå som et supplement til igangværende omstruktureringer, hvor der ønskes, at arbejde med modstand mod forandringer.

Dybdegående samtaler med medarbejderen, der ikke er tryg ved udsigten til ændringer. Samtalens formål er, at hjælpe medarbejderen med en afklaring af, hvori barrieren ligger, hvad der skal til, for at han/hun ønsker at fortsætte i virksomheden, eller om det er tid til et jobskifte.

 

VITUS CURA - Trivselsundersøgelser

VITUS CURA udfører diverse typer af interviews, som kan hjælpe ledelsen gennem synliggørelse af trivselsniveau i deres arbejde med medarbejder-tilfredshed.

 

VITUS CURA - Sundhedsplan

VITUS CURA udfører helt eller delvis projektledelse af og udarbejdelse af virksomhedens sundhedsplan.

Dvs. fra interviews til styring af arbejdsgrupper til sammenfatning af den endelige sundhedsplan, eller delvist, hvor vi fungerer som tovholder og sparringspartner i virksomhedens arbejde for at nå til en sundhedsplan.

 

VITUS CURA - 'Ambulancetjenesten'

VITUS CURA tilbyder tillige sin arbejdskraft, når du i virksomheden står og mangler lidt hjælp i et par timer eller flere til diverse opgaver.

 

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk