PROMILLE OG REAKTION

Se hvor høj en promille du typisk render rundt med ud fra dine reaktioner. Hver opmærksom på, at hvis du er i et misbrugsforhold, vil tabellen ikke være spor brugbar!

Erik Kjærsgaard, der er Speciallæge i psykiatri og almen medicin, har lavet en lille tabel over, hvor din promille typisk ligger ud fra dine reaktioner, når du drikker til du styrtet.

Promille

Symptomer

0,2

Øjnenes evne til at fokusere og omstille sig fra lys til mørke mindskes.

0,8

Nedsat koordinationsevne og forlænget reaktionstid.

1,0

Svækket koncentration og opmærksomhed. Begyndende træthed og nedsat balanceevne.

1,5

Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær.

2,0

Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen helt væk.

3,0

Manglende kontrol med urinblære, risiko for bevidstløshed.

4,0

Bevidstløshed. Livsfare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDREGNING AF BMI-TAL:
VÆGT (I KILO)
HØJDE X 2 (I METER)

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk