Her kan du lytte til tidligere udsendelser

Afspil/1
Afspil/2
27.Feb Krisereaktioner - PTSD: Hvad er PTSD? Og hvad sker, når den ikke behandles? Eksempel på hvordan en ubehandlet unormal hændelse kan dukke op. Dagens tema har udgangspunkt i dagens nyheder om Seest's Børn, nu med PTSD, og jordskælv i England.
Afspil/1
Afspil/2
Afspil/3
5.Marts Teenageproblematikker: Vi starter op på en serie om teenageproblematikker og kommer ind på forældrekonflikter, cutting, misbrug og spiseforstyrrelser.
Afspil/1
Afspil/2
Afspil/3
12.Marts Teenageproblematikker:Familieterapi.
Hvorfor inddrage hele familien i samtaler, når det er teenageren, der har problemerne?
Afspil/1
Afspil/2
Afspil/3
26.Marts Teenageproblematikker: Alkohol og Pillemisbrug
Hvornår starter de unge med at drikke? Hvordan kan du tackle misbrug i opstarten? Hvilke behandlingsformer er mulige?
Afspil/1
Afspil/2
Afspil/3
2. April Teenageproblematikker: Spiseforstyrrelser
3 typer af spiseforstyrrelser er dagens emne
- Bulimi - Anoresi - Overspiseren
Afspil/1
Afspil/2
Afspil/3
9. April

Teenageproblematikker: Spiseforstyrrelser - fortsat
Dagens emne. Hvor ligger vægtgrænsen for spiseforstyrrelse samt for indlæggelse? Hvilken behandlingsmuligheder er der? Hvordan kan du som pårørende støtte?

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk