HVORDAN ARBEJDES DER?
 

Krisehjælpen kan ske på gruppeniveau eller individuelt, alt efter situationen.

Der arbejdes psykotramatologisk med udgangspunkt i RITS-metoden samt psykoterapeutisk. Dvs., at der tages fat i hændelsen, der har bragt medarbejderen i situationen. Medarbejderen fortæller om det skete, og terapeuten hjælper medarbejderen igennem oplevelsen. 

...og naturligvis arbejder vi under tavshedsløfte.

 

RITS= Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress

RITS-metoden benyttes i dag af Beredskabsstyrelsen. Metoden er udarbejdet af en nordmand, der har udviklet den med henblik på tilpasning til borgere i Skandinavien.

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk