ERHVERVSAFTALE - EN FAST AFTALE

Indholdet af en typisk aftale

Årsaftale

Terapeuten vil være på virksomheden 2 timer hver uge på den valgte ugedag, hvor den ansatte møder op efter aftale med HR-afdelingen. Her stiller virksomheden lokale til rådighed sammen med drikkelse og frugt.

  • Samtalernes tidspunkt ligger fast uge for uge

  • Fast månedlig ydelse = Udgiften er kendt ved budgetlægning

  • Ekstra timer kan tilkøbes i forlængelse af den faste aftale til en reduceret pris
  • Årsaftalen er gensidigt bindende de første 3 måneder, hvorefter den kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter
 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk