ERHVERVSAFTALE - FÆRRE SYGEDAGE

En medarbejder, der ikke trives pga. diverse "lig i lasten", er ikke en effektiv og idéfyldt medarbejder og vil ved længerevarende problemer ikke bidrage væsentligt til virksomheden.

* Virksomheden kan tilbyde hurtig hjælp, når en medarbejder oplever en situation, der påvirker hans arbejde

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk