ERHVERVSAFTALE - FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE

Medarbejderressourcer er knappe i disse tider. Defor er det dyrt, når medarbejderen vælger at forlade virksomheden.

* Virksomheden får en mulighed for at fastholde en medarbejder, der måske ellers ville fratræde jobbet eller blive sygemeldt

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk