DET FØRSTE BESØG
 

Et første besøg forløber typisk således:

Terapeuten introducerer kort sig selv og måden, der arbejdes på, og gensidige forventninger til et samarbejde drøftes. Medarbejderen fortæller, hvad hans tema er.

Hvis den rette kemi for et samarbejde er til stede mellem den pågældende medarbejder og VITUS CURAs terapeut, aftales det videre forløb. Terapien former sig som regelmæssige samtaler over kortere eller længere tid.

Der arbejdes under tavshedsløfte. 

I tilfælde, hvor medarbejderen er sygemeldt, kan der i forløbet udarbejdes en handlingsplan for, hvordan medarbejderen kommer i gang igen.

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk