Erfaringer med krisehjælp

Udover erfaringer gjort gennem sin virksomhed er Marianne Vitus tilknyttet Offerrådgivningen under Fyns Politikreds.

Offerrådgivningen henvender sig ikke kun til voldsofre, men er et tilbud til alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.

I efteråret 2006 var der i Svendborg en busulykke på Svendborg Station, hvor buschaufføren kørte fremad og ind i et busskur i stedet for at bakke. Tidspunktet var i myldretid for skoleelever fra byens uddannelsessteder. I de efterfølgende 2-3 uger fandt ca. 200 samtaler sted pga. denne ene hændelse. Offerrådgivere og Arriva's tilknyttede psykologer arbejdede på stedet.

Hvis du er nysgerrig om at høre mere om Offerrådgivningen, så besøg web-siden: http://www.offerraadgivning.dk/

 

VITUS CURA v. Marianne Vitus · Tlf. 51 89 44 22 · posttil@vituscura.dk